Bu site istanbul escort, Escort İstanbul Kelimelerinde cok iyi bir noktada olan bir escort bayan ilan sitesidir.

Zeytinburnu Escort Bayanların Sizi Bekledikleri İstanbul İlçelerinden Birisi

Zeytinburnu Escort Bayanlar | 18 Mart 2017

ffgh

Zeytinburnu ismi, bana romantik ortamları hatırlatan bir isim olarak görünmüştür. İstanbul merkez olarak kabul edilen Suriçi yâda Tarihi Yarımada kıyılarından bakıldığında bir burun şeklinde görünen bölgede zeytinlikler olduğu ve bu nedenle Zeytinburnu ismini almış olabileceği söylenir. Zeytinburnu Escort bayanların da kabul edecekleri gibi ismini (biraz da olsa) romantik kavramları çağrıştıracak şekilde almış olabilir. Ama ilçenin şu andaki durumunda yoğun şekilde sanayi tesislerini ve geniş mezarlıkları kapsadığını düşünürsek, İstanbul Escort bayanlarının ve diğer İstanbulluların, Zeytinburnu ilçesinin romantik bir ortamı olduğu görüşüne itiraz edeceklerini söyleyebiliriz.

Toplam alanı 11 kilometre karenin biraz üzerinde olan ilçenin, İstanbul merkeze yakın bulunan birçok ilçede olduğu gibi gelişecek, genişleyecek alanı kalmadığın ı söyleyebiliriz. İlçe nüfusunun özellikle son 10 yıldır 287-293 bin sayıları arasında değiştiği belirtilirse, bu görüşün doğruluğu daha iyi bir şekilde anlaşılabilir. İstanbul’un tarihi merkezini çevreleyen surların hemen dışında kalan ve Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan Konstantinapolis’in Altınkapı, Belgradkapı, Silivrikapı, Topkapı, Mevlanakapı başlıca kapılarının açıldığı yer olan Zeytinburnu, bölgede oturmak isteyen kişilere çok fazla yer sağlayabilen bir bölge değildir. İlçede oturmakta olan İstanbul Escort Bayanlar gibi kişilerin de genel olarak yaşadıkları bölgeden memnun oldukları söylenebilir. Bu nedenlerin ve durumların hepsini birleştirdiğimizde, Zeytinburnu ilçesinin nüfusunun önümüzdeki yıllarda da artmayacağını hatta muhtemelen azalacağını söyleyebiliriz.

Zeytinburnu, Osmanlı döneminden beri tabakhaneler başta olmak üzere çeşitli sanayi işletmelerinin ve ticarethanelerin yoğunlaştığı bir bölgedir. Tabakhaneler 1990’lı yıllarda bu bölgeden taşınmasına rağmen hala deri işçiliği yapan işletmelerin ve giyim atölyelerinin yoğun olarak bulundukları bir yerdir. Escort Bayan İstanbul kızlarının tanıdığı hale gelmesi ise 1950’li yıllardan sonraya rastlar. O yıllarda yurt dışından aldığı göçler ve çalışmak amacıyla bölgeye gelen insanların yurt içinden gerçekleştirmiş oldukları göç hareketleri, Zeytinburnu’nun nüfusunun 1955-1960 arasındaki 5 yıllık dönemde 17 binden 88 bine çıkmasına, 5 kat artmasına neden oldu. İstanbul Escort Bayan çalışanlarının tanıdıkları Zeytinburnu ilçesinin temeli de bu şekilde atıldı. Bölge nüfusunun hızla arttığı görülünce, Zeytinburnu ilçesinin Fatih’e bağlı olan doğu bölümü ‘Zeytinburnu bucağı’ olarak örgütlendirildi. Batı bölümü Bakırköy ilçesine bağlı kalmaya devam eden Zeytinburnu, 1957 senesinde İstanbul’un 14.ilçesi olarak örgütlenmeye başladı. 1960 senesinden 1990 yılına kadar geçen 30 yıl içinde ilçenin nüfusu yaklaşık olarak 2’ye katlandı ve 160 binin üzerine çıktı. 1980’lerde ve 1990’larda yurt içinden ve yurt dışından göç almaya devam eden Zeytinburnu’nda yaşayan kişi sayısı 2000 senesinde yaklaşık olarak 250 bin kişi olmuştu. Bu dönemden sonra az miktarda artan nüfusun 10 yıl kadar önce 290 bin kişi civarında sabitlendiği görüldü. Yani Zeytinburnu Escort bayanların ve diğer İstanbulluların bildikleri haline yaklaşık 15-20 sene önce geldi ve sonrasında (ekonomik yapı ve nüfus olarak) pek fazla değişmedi.

Günümüzde ilçede yaşayan kişilerin yaklaşık yarısının Karadeniz kökenli vatandaşlardan ve yaklaşık %5’inin Türkistan kökenli kişilerden oluştuğu söylenmektedir. Bölgede yaşayan İstanbul Escort Bayanlar bu tahmini rakamların doğru olabileceğini onaylayabilirler. Ama bu tahminlerin yapılmasını sağlayan verilerin temelini yaklaşık 50 yıl önce, 1960’lı yıllarda yapılan araştırmalara dayandığını belirtmek gerekecektir. Yani bölgede yaşayan Escort Bayan İstanbul kızları da bu toplumsal profili onaylasalar bile, gerçekte çok daha farklı sonuçlarla karşılaşılması söz konusu olabilir. Yine de ilçede yaşayan kişilerin büyük çoğunluğunun 1980’lere kadar bu bölgeye göç etmiş olan birinci kuşak ya da ikinci kuşak İstanbullulardan oluştuğu, kökenlerinin yaklaşık %5 oranında yurt dışına dayandığı, geriye kalan kısmının Karedeniz başta olmak üzere Anadolu’nun farklı bölgelerine dayandığı söylenebilir. Yani bölgede yaşayan İstanbul Escort Bayan çalışanları dâhil olmak üzere, Zeytinburnu ilçesinde oturan İstanbulluların büyük bir bölümünü göç ederek kente gelmiş olan kişiler oturmaktadır. Elbette bölgede oturan İstanbul Escort bayanlarının ve diğer vatandaşların arasında kökleri İstanbul’da olan kişiler de vardır ama ilçenin nüfusu ile kıyaslandıklarında sayılarının çok fazla olduğu söylenemez. Kozmopolit yapıya sahip olan İstanbul’un bu özelliği en çok yansıtan bölgelerinden birisi olan Zeytinburnu ilçesi, sahip olduğu toplumsal yapısı ve haritadaki konumu ile kentin en ilgi çekici ilçelerinden birisi olarak kabul edilebilir.

Etiket yok

88 toplam görüntüleme, 1 bugün

  

Yorum Bırakın

Son Yorumlar

    Kategoriler